افراد غیرمجتهد نباید درباره حجاب که جزو مسلمات دین است، اظهار نظر کنند

افراد غیرمجتهد نباید درباره حجاب که جزو مسلمات دین است، اظهار نظر کنند

‎آیت الله شیخ جعفر سبحانی

انسان اگر چیزی را بلد نیست نباید در مورد آن اظهار نظر کند. علامه طباطبایی هیچ وقت «من من» نمی‌کرد ولی کلمه «نمی‌دانم» خیلی بر زبان ایشان جاری بود.

🔹امام خمینی می‌فرمودند مبادا روحانیون در کاری دخالت کنند که صلاحیت آن را ندارند.

🔹همان طور که روحانیت در مسائل فیزیک و شیمی و علوم دیگر اظهار نظر نمی‌کند دیگران هم نباید در مورد حلال و حرام و مسائل دینی که در آن علم ندارند دخالت کنند.

🔹اظهار نظر در مورد حجاب نباید از سوی افراد غیرمجتهد باشد. چیزی که حرام است اجباری بودن و نبودن آن معنایی ندارد.

🔹حجاب جزو مسلمات دین است و در قرآن کریم آیه‌های زیادی در این مورد وجود دارد. #حجاب

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + thirteen =