نشست تخصصی تأملی در ماهیت و ساختار فقه الاجتماع برگزار می شود

باحضوررییس دانشگاه باقرالعلوم؛

نشست تخصصی تأملی در ماهیت و ساختار فقه الاجتماع برگزار می شود

شبکه معالم ـ نشست تخصصی تأملی در ماهیت و ساختار فقه الاجتماع از سوی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد برگزار می شود.

به گزارش شبکه معالم، نشست تخصصی تأملی در ماهیت و ساختار فقه الاجتماع از سوی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار می شود.

نشست تخصصی تأملی در ماهیت و ساختار فقه الاجتماع برگزار می شود

در این نشست تخصصی حجت الاسلام و المسلمین شمس الله مریجی، معاون آموزشی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رییس دانشگاه باقر العلوم(ع) به ارائه این مبحث خواهد پرداخت.

نشست تخصصی تأملی در ماهیت و ساختار فقه الاجتماع ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶ در مشهد مقدس، چهارراه خسروی، خیابان آیت الله خزعلی، اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − seven =