تألیف‌نامه

کتاب‌های فارسی ایشان:

کفایه المبلغین (۱۲ جلد)

کفایه المبلغین (۸جلد)

مدیریت و ارتباطات

حدیث پارسایان

سیمای پارسایان

ترجمه کتب ادعیه

 

مجلدات عربی ایشان:

احکام فقهی صلوات در مذاهب خمسه (۲جلد)

کتاب الخمس

احکام معدن

 

مقالات ایشان:

حقوق طبیعت و محیط زیست از منظر اسلام

حقوق حیوانات از منظر فقه امامیه

زندان زدایی در احکام قضا

دکمه بازگشت به بالا